english图片链接

工作机构

综合科

0536-8462238

wsc@wfmc.edu.cn

  

  

外事科

0536-8462236

foreignaffairs@wfmc.edu.cn

教学管理科

0536-8462232

gjjlxy@wfmc.edu.cn

  

  

留学生工作办公室

0536-8462234

0536-8462235

liuban@wfmc.edu.cn

  

  

汉语水平考试中心

0536-8462233Copyright @ All Rights Reserved.潍坊医学院国际交流学院 版权所有
地址:山东省潍坊市宝通西街7166号邮编:261053 电话/传真:86-536-8462239 电子邮箱:wsc@wfmc.edu.cn